W zakładce „Roczny wymiar zajęć dydaktycznych” należy wskazać planowany dla danego pracownika wymiar pensum na dany rok akademicki. Nie ma możliwości doliczania godzin za poprzedni rok akademicki, gdyż pensum jest ustalane oddzielnie na każdy rok akademicki. „Przesuwanie pensum” nie jest ponadto zgodne z obowiązującymi przepisami.