Dane dotyczące projektów naukowych wprowadzamy na podstawie umowy w jej pierwotnym brzmieniu.

Informacje należy aktualizować po każdej zmianie wynikającej z innych dokumentów np. aneksu. Dane które mogą się zmienić w związku z aneksem to np. data zakończenia projektu, wielkość przyznanych środków, zmiana partnera itp.

Zobacz pytanie:

Jeśli podmiot w trakcie trwania projektu bierze na siebie nowe zadania i w związku z tym dostaje więcej pieniędzy, podpisuje aneks do umowy, czy wówczas datę podpisania aneksu należy wpisać w polu „Data przyznania – data zawarcia umowy lub data decyzji” i zwiększyć kwotę przyznanych środków?