Według interpretacji ministerstwa: W polu „Data przyznania – Data zawarcia umowy lub Data decyzji” należy wprowadzić dane na podstawie umowy/decyzji w jej pierwotnym brzmieniu.

Inne dane powinno się zaktualizować zgodnie z informacjami z aneksu.