Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 10 i 18h ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.) studia doktoranckie kończą się uzyskaniem kwalifikacji trzeciego stopnia, tj. stopnia naukowego doktora w określonej dziedzinie nauki w zakresie dyscypliny nauki (lub doktora sztuki określonej dziedziny sztuki w zakresie dyscypliny artystycznej).
I uzyskanie stopnia, zgodnie z powyższym, powinno nastąpić w czasie trwania studiów doktoranckich (określony w akcie o utworzeniu tych studiów lub wynikający z decyzji o przedłużeniu okresu odbywania).
Taka definicja obowiązuje od 1.10.2011 r. – rozwinięcie znajduje się w komunikacie dostępnym tutaj.