W sprawozdaniu o mobilności należy podać liczbę tych absolwentów, którzy w ramach danego cyklu studiów przebywali za granicą przez co najmniej trzy miesiące nieprzerwanie lub ich pobyt wiązał się z uzyskaniem co najmniej 15 punktów ECTS. Cykl studiów oznacza cały okres kształcenia w ramach danego uruchomienia studiów na kierunku, od pierwszego do ostatniego roku studiów.  W związku z tym, na sprawozdaniu należy wykazać absolwentów, którzy obronili się w 2019 r. i uczestniczyli w mobilności również w latach wcześniejszych.