Zgodnie z podaną odpowiedzią należy uwzględnić obniżenie pensum. System przyjmie wartość „0” dla danego roku akademickiego.