Według stanowiska MNiSW część efektów uczenia się objętych programem studiów może być uzyskana w ramach zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Jeśli zajęcia e-learningowe wynikają z programu studiów należy zliczyć je do liczby godzin zajęć w module Kierunki studiów.