Tak, zgodnie z decyzją ministerstwa, (z którą można się zapoznać tutaj) w POL-onie 1 może zostać zarejestrowany doktorant przyjęty na studia w wyniku przeniesienia. Chodzi o sytuacje, gdy doktorant studiował w ramach „starych” studiów doktoranckich w jednej jednostce organizacyjnej i przeniósł na inne „stare” studia doktoranckie w innej jednostce organizacyjnej, przy czym nie było przerwy w studiowaniu. Decyzja o przyjęciu doktoranta na studia doktoranckie w wyniku przeniesienia jest autonomiczną decyzją jednostki prowadzącej studia doktoranckie. Jednostka taka powinna zwrócić się do Helpdesku OPI PIB z wnioskiem o zarejestrowanie doktoranta, ponieważ od 1.10.2019 r. podmioty nie mają możliwości samodzielnego rejestrowania nowych osób w module Doktoranci.