Nie, takie osoby nie podlegają rejestracji w module Osoby ubiegające się o stopień doktora. W module tym należy rejestrować tylko tych spośród „starych” doktorantów, którzy wszczęli postępowanie o nadanie stopnia doktora już na nowych zasadach (począwszy od 1.10.2019 r.).

Wyszczególnienie, kogo rejestrujemy w module Osoby ubiegające się o stopień doktora, znajduje się tutaj.