Projekty naukowe z Programu Erasmus+ nie podlegają rejestracji w module projekty naukowe.