Stanowisko ministerstwa: Dyscyplina projektu nie musi wynikać z dyscyplin kierownika projektu. Tematyka projektu musi być merytorycznie związana z badaniami naukowymi lub pracami rozwojowymi prowadzonymi w ramach danej dyscypliny naukowej.