Ciąg dalszy pytania:

Pytanie dotyczy projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP. Działanie ma sprzyjać rozwojowi współpracy firm z jednostkami naukowymi. Umowa na dofinansowanie podpisywana jest przez firmę z PARP-em, uczelnia natomiast podpisuje umowę z firmą na zakup od jednostki naukowej usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego.

Podobna sytuacja w przypadku Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw Poddziałanie 2.3.5 Design dla przedsiębiorców.

Stanowisko ministerstwa: Zakup aparatury to nie projekt badawczy. Dane dotyczące infrastruktury należy rejestrować w module Inwestycje.