Decydującym kryterium jest utrzymanie ciągłości pracy pracownika w podmiocie.

Jeżeli pracownik, w ramach trwającego stosunku pracy u danego pracodawcy, zmienia warunki zatrudnienia (np. stanowisko, wymiar etatu), wówczas należy zakończyć bieżące warunki zatrudnienia i wprowadzić kolejne (w ramach tego samego zatrudnienia).

Jeżeli z pracownikiem rozwiązywany jest stosunek pracy i zawierany jest zupełnie nowy stosunek pracy w tym samym podmiocie (np. przypadek emerytów), wówczas należy zakończyć bieżące warunki zatrudnienia wprowadzając informację o dacie ustania zatrudnienia, a następnie wprowadzić nowe zatrudnienie i warunki zatrudnienia.