Zgodnie z komunikatem ministerstwa: Termin uzupełnienia danych w projektach naukowych został przedłużony do 15.01.2022 r.

Użytkownicy mają możliwość korygowania danych i zgodnie z zapisami rozporządzenia, mają na to czas 21 dni od momentu zaistnienia zdarzenia.