Powrót do listy

Terminy wprowadzania danych do POL-on (ewaluacja) – komunikat Ministerstwa

Mając na uwadze opóźnienia w dostarczaniu modułów w systemie POL‑on, dot.:
1) danych finansowych,
2) osiągnięć artystycznych,
3) projektów naukowych
4) wpływu badań na otoczenie-społeczno-gospodarcze,

spowodowane m.in. przygotowaniem w systemie POL‑on procesu zgłaszania nauczycieli akademickich na szczepienia przeciwko COVID-19, a także koniecznością dostosowania systemu POL‑on do ostatnich zmian w prawodawstwie dotyczącym ewaluacji naukowej,

uprzejmie informujemy, że

dane na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej za lata 2017-2021 będą mogły być sprawozdawane:
1) po 31 marca 2021 r. (w zakresie przychodów z tytułu komercjalizacji wyników działalności naukowej i know-how oraz w zakresie przychodów z usług badawczych świadczonych na zlecenie);
2) po 30 czerwca (w zakresie osiągnięć artystycznych, projektów naukowych oraz wpływu badań na otoczenie-społeczno-gospodarcze),
jednak nie później niż do 15 stycznia 2022 r.

Decyzją Ministra Edukacji i Nauki, za uzupełnienie danych po powyższych terminach (jednak nie później niż do 15 stycznia 2022 r.), nie będą stosowane sankcje, o których mowa w art. 431 ust. 1 pkt 2 lit. b i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.), a wszystkie dane uzupełnione do 15 stycznia 2022 r. zostaną uwzględnione w ewaluacji