Nie, takie osoby nie podlegają rejestracji w module Osoby ubiegające się o stopień doktora, ponieważ wszczęły przewód doktorski na „starych” zasadach (były to doktoraty przygotowywane i bronione z tzw. wolnej stopy).

Wyszczególnienie, kogo rejestrujemy w module Osoby ubiegające się o stopień doktora, znajduje się tutaj.