Nie, pojedyncze nieobecności lub zastępstwa nic nie zmieniają. Do POL-onu wpisujemy liczbę godzin zajęć wynikającą z programu zajęć na dany rok. Jest to wartość planowana, a nie zrealizowana. Chodzi o maksymalne uproszczenie wprowadzania danych. Nie należy odwzorowywać stanu faktycznego po fakcie, a więc późniejsze zdarzenia typu zastępstwa nie wpływają na konieczność modyfikacji wartości zadeklarowanych – gdy np. jeden nauczyciel akademicki zastępuje innego nauczyciela jedynie sporadycznie (pojedyncze zajęcia).

 Uwaga! Zgodnie z aktualnymi wytycznymi z ministerstwa w przypadku ewentualnego wystąpienia istotnych zmian w reprezentacji godzin przez poszczególnych pracowników danego kierunku (np. choroba pracownika i przejęcie znacznej części lub nawet wszystkich zajęć w dłuższym okresie czasu przez innego pracownika), dopuszczalna jest korekta liczby godzin zajęć celem prawidłowego odzwierciedlenia liczby godzin zajęć w Systemie POL-on. 

Więcej informacji na temat liczby godzin zajęć znajdziesz tutaj.