Zgodnie z informacją znacznik „prowadzenie badań” obowiązuje jedynie dla innych instytucji naukowych jednakże w imporcie za pośrednictwem pliku XML jest nadal obowiązkowy. Dla wszystkich podmiotów poza „inną instytucją naukową” podana wartość może być wartością losową, ponieważ nie zostanie ona zarejestrowana w systemie.