Interpretacja ministerstwa: W takim przypadku należy sprawozdać datę decyzji lub datę podpisania umowy.