Tak. Ustawa nie przewiduje żadnych wyjątków w tej kwestii.