Zgodnie ze stanowiskiem ministerstwa, dane o wymiarze praktyk powinny być określone w programie studiów. W przypadku wymiaru innego niż liczba godzin (np. liczba tygodni) uczelnia powinna dokonać stosownego przeliczenia przyjętej miary na liczbę godzin zajęć.