Jako „Okres zatrudnienia” w zakładce „Kompetencje” system nie pozwala na wpisanie roku przyszłego, można wpisać tylko rok z przeszłości albo rok bieżący. Wartość tę można zaktualizować później lub dodać nowy wpis o kompetencjach.