Nie, „liczba godzin zajęć określonych w programie studiów realizowanych w danym roku akademickim” jest to informacja, którą podajemy w odniesieniu do wszystkich nauczycieli akademickich i innych osób prowadzących zajęcia, bez względu czy pracują w uczelni jako w podstawowym miejscu pracy.

Zauważ, że liczbę godzin zajęć (nieco odmiennie ujmowaną) należy wprowadzać w POL-onie w kilku miejscach:

Zwróć uwagę, aby nie pomylić ze sobą powyższych sekcji.

Więcej na ten temat przeczytasz również w komunikacie ministerstwa oraz w infografice dostępnych tutaj.