Doktoranci, którzy realizują kształcenie w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy” mają wyznaczonego promotora i opiekuna pomocniczego (nie promotora pomocniczego). Zgodnie ze stanowiskiem ministerstwa, do wykazu osób ubiegających się o stopień doktora wprowadza się dane, o których mowa w art. 345 ust. 1 ustawy 2.0 oraz w rozporządzeniu ws. POL-on. Stosownie do przepisów, do wykazu nie wprowadza się danych opiekuna pomocniczego wyznaczanego doktorantowi w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy”.