W POL-on 2.0. powinny znaleźć się wszystkie projekty naukowe, na które podmiot uzyskał finansowanie od 1 stycznia 2017 r.

Zobacz także:

Czy do POL-on wprowadzamy wszystkie projekty naukowe, nawet te, które realizują pracownicy należący do dyscyplin nieewaluowanych?