Nie, w module projekty naukowe nie będą wprowadzane informacje o opisie efektów.