Jeśli jest zachowana ciągłość zatrudnienia, to wystarczy skorzystać z opcji „Koryguj warunek zatrudnienia” i skorygować datę, do której obowiązuje warunek zatrudnienia (przedłużyć).

Można jednakże także rejestrować każdą taką umową, na co system aktualnie także pozwala.