Pensum należy wykazać doktorantowi tylko w sytuacji, jeśli jest jednocześnie nauczycielem akademickim zatrudnionym w uczelni na podstawie umowy o pracę. W innym przypadku takiej informacji nie należy podawać.

Jeśli doktorant prowadzi zajęcia (również) w ramach praktyk zawodowych, o których mowa w art. 201 ust. 5 ustawy 2.0 i/lub na podstawie umowy cywilno-prawnej, nie należy ich uwzględniać w pensum.