Zgodnie ze stanowiskiem ministerstwa, w przypadku postępowań awansowych w sprawie nadania stopnia doktora realizowanych w trybie eksternistycznym jako „datę wszczęcia postępowania” należy przyjąć – w świetle art. 189 ustawy 2.0 – datę złożenia przez kandydata wniosku o wszczęcie postępowania (= wniosku o nadanie stopnia doktora w trybie eksternistycznym).