S-12

Jaka jest podstawa prawna pozwalająca na pobieranie danych o świadectwach dojrzałości (lub ich odpowiednikach) uzyskanych przez obywateli polskich poza Polską oraz kraju uzyskania dyplomu ukończenia szkoły średniej II stopnia (lub możliwie najlepszej oceny szacunkowej kraju pochodzenia)?

Jak zamknąć sprawozdanie S-12 w przypadku błędu rozbieżności między działami 11 i 6 w sytuacji, gdy wykazana liczba studentów, którzy otrzymali stypendium w grudniu, różni się od liczby doktorantów w szkole doktorskiej (według stanu na 31.12)?