Ciąg dalszy pytania: 
10 doktorantów otrzymało stypendium w grudniu i tylu zostało wykazanych w sprawozdaniu (sekcja 2, dział 11). Status doktoranta w szkole doktorskie stan na 31.12.2021 r. posiadało natomiast tylko 9 doktorantów (sekcja 2, dział 6). Jedna z doktorantek została skreślona z dniem 20.12.2021 r. (otrzymała  stypendium za grudzień, jednak na dzień 31.12 nie była już doktorantką). System informuje o błędzie rozbieżności między działami.

Walidacja, do której odnosi się system:

Wartość w wierszu „Stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich” działu 11 danej sekcji nie może być większa niż wartość w wierszu „Ogółem”  2 (Szkoły doktorskie doktoranci ogółem) działu 6 tej samej sekcji (Dz. 11 w. 4  ≤  Dz. 6 w. 01 kol. 2)

Metodologia S-12 zakłada, że w dziale 11 wykazuje się doktorantów, którzy na dzień 31.12 otrzymywali stypendium, więc automatycznie w poniższym dziale sprawozdania powinno być ich wykazanych 9. Sprawozdanie wymaga korekty w dziale 11 przez uczelnię.