Powrót do listy

Informacja na temat sekcji „Uczestnicy studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego, doktoranci – ogółem, którzy otrzymali świadectwo dojrzałości lub jego odpowiednik poza Polską” w sprawozdaniu S-12 GUS

Mając na uwadze realne możliwości w pozyskaniu danych za rok akademicki 2022/23, zwłaszcza w odniesieniu do absolwentów, wypełnienie sekcji  „Uczestnicy studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego, doktoranci – ogółem, którzy otrzymali świadectwo dojrzałości lub jego odpowiednik poza Polską” w sprawozdaniu S-12 za rok 2022 wyjątkowo nie jest obligatoryjne.

Jednocześnie sygnalizujemy potrzebę zbierania informacji o osobach, które otrzymały świadectwo dojrzałości lub jego odpowiednik poza Polską. Informacja ta będzie już stałym elementem sprawozdawczości w zakresie danych o uczestnikach studiów podyplomowych, kształcenia specjalistycznego oraz o doktorantach w sprawozdaniu S-12.

Szczegółowy komunikat GUS na ten temat jest dostępny pod adresem http://polon.nauka.gov.pl/pomoc/wp-content/uploads/2022/10/Komunikat-dot.-S-12.pdf oraz dedykowanym wpisie Pomocy systemu.