instytucja

Jakie dane będą gromadzone w module „Dane finansowe instytucji”?

Jaka rola będzie pozwalała na dostęp do danych w module „Dane finansowe instytucji”?