Dostęp do danych gromadzonych w module Dane finansowe instytucji zapewnią następujące role:

  1. INST_FIN tj. Pracownik uczelni zarządzający danymi finansowymi uczelni (rola podpięta do instytucji głównej),
  2. INST_FIN_PODGLAD tj. Pracownik uczelni z dostępem jedynie do podglądu danych finansowych uczelni (rola podpięta do instytucji głównej).