Zgodnie ze stanowiskiem ministerstwa, termin biegnie od dnia powołania całej komisji habilitacyjnej przez podmiot habilitujący.