Stanowisko MNiSW: Dane w tym zakresie należało będzie sprawozdać do 30 czerwca 2022 r. (Nowelizacja rozporządzenia ws. POL-on z dnia 17.12.2021 r. § 4)