Interpretacja ministerstwa: Należy wprowadzić wszystkie projekty, niezależnie od źródła finansowania.