Dane o liczbie godzin zajęć oraz o pensum dydaktycznym są podawane deklaratywnie, jako zatwierdzone przez rektora przed rozpoczęciem roku akademickiego. Należy je więc wprowadzić przed rozpoczęciem roku akademickiego bądź z jego początkiem według ówczesnego stanu.  Nie należy aktualizować tych danych w czasie, o ile nie nastąpiły istotne zmiany w przydziale zajęć poszczególnym pracownikom.