Uzupełnić należy projekty, na realizację których zawarto umowę w 2017 r. lub później, (albo wydano decyzję w sprawie przyznania środków).