Należy to zrobić za pomocą korekty warunków zatrudnienia. W tym celu wejdź w warunki zatrudnienia danego pracownika, skorzystaj z akcji „Koryguj warunki zatrudnienia” (ikona ołówka) i w formatce, która się otworzy zmień datę, do której obowiązuje warunek zatrudnienia.

Uwaga! POL-on nie jest systemem kadrowym, w którym rejestruje się umowy o pracę – służy on do odzwierciedlenia, kiedy dane warunki faktycznie obowiązywały.