W przypadku modułu Studenci taką informację można umieścić w notatce.