W przypadku jeśli inwestycja pozostaje „w realizacji” należy podać nakłady ogółem, które zawarte są w umowie/decyzji.

Jeśli inwestycja zmieniła status „w realizacji” na „zrealizowana” to po zrealizowaniu inwestycji należy zaktualizować dane w systemie i podać nakłady poniesione faktycznie.

W przypadku jeśli inwestycja zostanie czasowo wstrzymana na wniosek podmiotu – jej status zmieni się z „w realizacji” na „czasowo wstrzymana”. W systemie należy dokonać aktualizacji danych w zakresie faktycznie wydatkowanych środków finansowych.

Jeśli inwestycja zmieniła status z „w realizacji” na „przerwana” to należy zaktualizować dane w zakresie poniesionych środków finansowych. Inwestycja taka pozostaje w systemie – nie należy jej usuwać.