Korekty przyznanych środków dokonuje się za pośrednictwem akcji „Edytuj” odpowiednio w zakładkach Instytucji finansujących i Podmiotów realizujących projekt.