Zasadniczą cechą informacji o pensum i liczbie godzin zajęć jest rok akademicki. Są to wartości deklaratywne, podawane co do zasady na początku roku akademickiego. Generalnie nie wymagają korekt, zwłaszcza w przypadku, gdy ich wartość się nie zmieniła. Na jeden rok akademicki jest tylko jeden zapis dotyczący pensum i liczby godzin zajęć.

W opisanej sytuacji wystarczy podać pensum i liczbę godzin zajęć dla pierwszego zatrudnienia, zaplanowaną na cały rok akademicki. Nie trzeba wówczas podawać pensum ani liczby godzin zajęć dla drugiego zatrudnienia pracownika.