Do poszczególnych akcji (importu, pobrania danych) wymagane jest posiadanie odpowiednich ról w systemie POL-on. Role te opisano w załączonym pliku na stronie Uprawnienia do modułu Sprawozdawczość GUS