Rozporządzenie nakłada obowiązek rejestracji „c) nazwy podmiotów współrealizujących projekt, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej„. Jeśli lider pochodzi z zagranicy, zaznaczamy to w odpowiednim atrybucie. Wprowadzanie danych dla podmiotów współrealizujących jest fakultatywne.