Są to wszystkie osoby prowadzące zajęcia, ale niebędące zatrudnione na umowę o pracę lub ogólnie niezatrudnione wcale. Mogą to być osoby zatrudnione na podstawie umów cywilno-prawnych, niezatrudnieni na uczelni doktoranci prowadzący zajęcia.