W przypadku kierunków współprowadzonych przez kilka podmiotów, liczbę godzin zajęć w module Kierunki wprowadza instytucja wiodąca.

Natomiast w module Pracownicy liczba godzin zajęć powinna być wprowadzana przez instytucję, której pracownik faktycznie prowadzi dane zajęcia, nawet jeśli jest to instytucja współprowadząca.