Aktualnie w module Projekty naukowe można wskazać zarówno starą, jak i nową dyscyplinę.