Sprawozdania GUS udostępniane są w systemie POL-on na przełomie każdego roku. Każde udostępnienie sygnalizowane jest odpowiednią aktualnością na stronie https://polon.nauka.gov.pl/aktualnosci/o/10